- KANJERSCHOOL -

Voor een goede ontwikkeling is het noodzakelijk dat een kind opgroeit in een sfeer waarin het zich veilig, gewaardeerd en geborgen voelt. Vanuit vertrouwen en geborgenheid is het kind in staat te kunnen leren. Waarden en normen zijn belangrijk in een samenleving waarin een ieder uniek is en de verschillen soms groot zijn.
 
Respect voor dit uniek zijn en acceptatie van verschillen laat onze kinderen opgroeien tot volwassenen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren in een multiculturele samenleving.
 
Wij vinden als team belangrijk dat kinderen: 
 • met plezier naar school gaan;
 • geen geweld inzetten;
 • zich veilig en geaccepteerd voelen;
 • kunnen omgaan met verschillen;
 • van elkaar kunnen leren;
 • elkaar kunnen vertrouwen;
 • elkaar leren helpen;
 • assertiviteit ontwikkelen;
 • leren om naar anderen te luisteren.

De Kanjertraining

Wij gebruiken de methode ‘kanjertraining’ om kinderen sociale vaardigheden aan te leren en om het pesten te voorkomen. Wij vinden het als team erg belangrijk dat kinderen sociaal vaardig zijn. Door de kinderen te leren hoe zij met elkaar om moeten gaan werken wij preventief aan pesten. Vanwege het belang dat wij hechten aan een goed pedagogisch klimaat investeren wij voortdurend in de begeleiding van kinderen in de sociale omgang. Het is terug te zien in alle lessen en iedere interactie met onze leerlingen. De leerkrachten zijn op het gebied van het pedagogisch handelen geschoold en hebben allen het diploma voor het geven van de kanjertraining.
 
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is even belangrijk als de cognitieve ontwikkeling (het leren). Als een kind zich niet prettig voelt, zal zij/hij niet tot leren komen. Het is belangrijk de kinderen zodra ze bij ons op school binnen komen te volgen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij gebruiken deze speciale aanpak preventief. Het belangrijkste doel van de kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langer termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen.
 
Er is een beleid 'Gewenst gedrag' opgesteld, om handvatten te bieden die voor iedereen gelden.
 
De pijlers waarop de kanjertraining is gebouwd, zijn: 
 • We vertrouwen elkaar;
 • Niemand speelt de baas;
 • Niemand lacht uit;
 • Niemand doet zielig;
 • Wij helpen elkaar.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.kanjertraining.nl