Peutertuin Dol-fijn

Lekker spelen en ook leren, samen in een prachtige ruimte!
Dat is wat wij willen voor onze peuters, zodat zij, als ze 4 jaar worden, al goed voorbereid zijn op de basisschool!

Peutertuin Dol-fijn is een voorschoolse voorziening voor alle kinderen tussen 2 en 4 jaar oud en heeft als doel de ontwikkelingsstimulering van peuters te bevorderen. Het gaat dan vooral om taalontwikkeling, aandacht voor muziek en dans, ruimte voor fantasie en creativiteit en het stimuleren van de motoriek. Het aanbod heeft een duidelijke structuur, vergelijkbaar met het programma op de basisschool, maar dan op peuterniveau. Lekker spelen en vooral ook sámen spelen in een liefdevolle, gezellige en uitdagende omgeving zijn van wezenlijk belang voor de ontwikkeling.

Samen met de Paasbergschool zorgen voor de doorgaande lijn in het aanbod van de activiteiten zodat de individuele ontwikkeling van het kind wordt gewaarborgd.

Interesse?
Kijk dan eens op de website van de Dol-fijn en laat u verder informeren!
Contact: 06-13619073