- OVERBLIJVEN OP DE PAASBERG -

DE LUNCHTROMMEL

Samen lunchen

Als uw kind gebruik maakt van het overblijven op de Paasberg, dan wilt u natuurlijk dat uw kind in goede handen is en met plezier overblijft. Het overblijven gebeurt in de vrije tijd van de kinderen en dus is het belangrijk dat zij rustig kunnen eten en spelen. Ze moeten de tijd krijgen om te ontspannen, te bewegen en zich weer op te laden voor de middagactiviteiten. Hierbij sluiten wij ons aan bij de gewoonten en de sfeer op de Paasbergschool.

Er zijn vaste afspraken ten aanzien van het gedrag tijdens het eten en spelen die aansluiten bij het pedagogisch klimaat van de Paasberg. De kinderen worden hiervan op de hoogte gebracht. Belangrijk is dat het voor ALLE kinderen, maar ook voor de overblijfmedewerkers fijn en gezellig is om tussen de middag op school aanwezig te zijn.

Het is de bedoeling dat de kinderen zelf hun eten en drinken meenemen, hierbij heeft gezond eten onze voorkeur. De kinderen eten in de klas met de juf of meester en een overblijf-juf.

Snoep is tijdens het overblijven niet toegestaan. Geeft u liever extra fruit mee. Eten en drinken dat overgebleven is, gaat weer mee terug naar huis. Zo kunt u zien wat uw kind gegeten en gedronken heeft. Er wordt door de overblijfmedewerkers goed opgelet of ze hun eten wel opeten, of althans een deel ervan.

Lees meer >>>

Inschrijven

Wilt u uw kind inschrijven voor de tussenschoolse opvang, download hieronder het inschrijfformulier.
qxif-download Inschrijfformulier

Toestemming

Wilt u uw kind bij een vriendje of vriendinnetje laten eten tijdens het overblijven, dan hebben wij hiervoor uw toestemming nodig. Download hieronder het toestemmingsformulier.
qxif-download Toestemmingsformulier