- ALGEMENE INFO -

'Waar in veiligheid, vertrouwen en met respect
ieder kind gezien wordt'

De Paasbergschool

Welkom bij De Paasbergschool die in 1881 werd opgericht. Wij hebben oog voor elk individu. De combinatie en het evenwicht tussen alle activiteiten op school, maakt dat kinderen het op De Paasbergschool goed naar hun zin hebben. Bij ons kunnen zij zich uitstekend ontplooien. Ons hechte team draagt enthousiast, professioneel en betrokken bij aan een fijne schooltijd voor al onze leerlingen.
 
Virtuele tour
Niets is zo leuk om een zo levendig en realistisch mogelijk kijkje te nemen bij De Paasbergschool.
Klik hier voor de 360 gradenfoto’s van onze school!  

Speerpunten

Op De Paasbergschool vinden wij het belangrijk om te werken volgens een aantal heldere speerpunten. Deze speerpunten zijn: bewegend leren, coöperatieve werkvormen, een goed pedagogisch klimaat (Kanjerschool), groter eigenaarschap bij leerlingen en een vernieuwde aanpak van technisch lezen.

Identiteit

Wij zijn een identiteitsgebonden school. Vanuit onze christelijke identiteit hanteren wij onze normen en waarden. Wij hebben respect voor elkaar en laten daarbij de ander in zijn/haar waarde. Op de Paasbergschool ontmoeten kinderen elkaar vanuit zeer diverse achtergronden en leren respect te tonen voor ieders mening en achtergrond. We zijn een dialoogschool. We streven een actieve dialoog na tussen de verschillende levensbeschouwelijke tradities en opvattingen. Bijbelse verhalen dienen als ‘richtingwijzer’, zij klinken in ons achterhoofd mee, wanneer wij voor keuzes staan. De andere wereldgodsdiensten krijgen eveneens ruim aandacht. Het doel van ons onderwijs is kinderen te begeleiden op hun weg naar volwassenheid, er aan bijdragen dat zij hun taak en verantwoordelijkheid in deze wereld aankunnen.

Kanjerschool met Kanjertraining

De Paasbergschool is een zogenaamde Kanjerschool en daar zijn we maar wat trots op. Wij gebruiken de Kanjertraining om kinderen sociale vaardigheden aan te leren en om pesten te voorkomen. Op onze school staan wij voor een klimaat waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor het geheel. Iedereen gaat op een prettige manier met elkaar om en problemen worden opgelost. Uw kind, u als ouder en de leerkracht, moeten zich veilig, gezien en gehoord voelen op onze school. Acceptatie en respect zijn daarbij voorname uitgangspunten. Vanuit een duidelijke structuur hanteren wij deze kanjerafspraken:

• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• Niemand speelt de baas
• Niemand lacht uit
• Niemand doet zielig

Het doel van de Kanjertraining, die in elke groep gegeven wordt, is om uw kind positief over zichzelf en de ander te laten denken en om sociale stress te verlagen. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten weten te behalen. Het is bovendien goed om te weten dat onze leerkrachten op het gebied van het pedagogisch handelen geschoold zijn. Zij hebben allemaal het diploma op zak voor het geven van de kanjertraining.

Meer weten?

>>> Download of bekijk onze schoolgids.